is toegevoegd aan uw favorieten.

Alles komt terecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt. Ik heb u nooit zoo misnoegd gezien. Nooit zoo vijandig. Dat maakt een ongezelligen indruk op mij."

Hij sloot zijn oogen en zweeg. Ik kende hem te goed om niet te weten dat hij ze proestend of doodernstig openen kon, bedrieglijk spelend naaide vernuftigste berekening van 't oogenblik.

„Ik geef toe, dat ik gekomen ben om eens en voor altijd die onverkwikkelijke geschiedenis tusschen u en mijn vrienden van de baan te helpen."

„Gij bedoelt tusschen mij en uw andere vrienden," verbeterde hij met komische bescheidenheid, wachtte op een antwoord en toen het uitbleef: „Ik ben bang dat gij alleen excuses komt aanbieden, terwijl ik toch recht heb op schadevergoeding."

„Zij hebben eindelijk recht op vrede," onderbrak ik hem kort. Ik had hoe langer hoe minder zin om te gekscheren. „Hoe ziet het er uit met uw wonden?"

Hij aarzelde even, voor hij antwoordde:

„Dat hangt er van af wat mijn wonden waard zijn. Voor een heeleboel lui ben ik doodelijk gewond. Voor mijn moedertje, omdat ze 't zalig vindt, dat ze mij zoo voor zich alleen heeft, voor uw Bert en Hélène, omdat ze 't absoluut niet zalig vinden bij mij hoog in het krijt te staan. Maar ik kan u wel in vertrouwen nemen, — ik