is toegevoegd aan uw favorieten.

Alles komt terecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb mijn... taak gedaan," zei hij met een zucht, toen hij wegging. Er was een tijd, dat ik hem hoorde spreken van „plicht" in plaats van „taak". Vóór mij had hij een bedroefde pudeur, die trouwens volkomen gehuicheld was. Ik heb hem altijd gekend als gewetenloos advocaat van slechte zaken, die Rapallo voor grof geld diende.

Rapallo belde mij een paar dagen later persoonlijk op uit Amsterdam. Hij deelde mij bondig doch uiterst beminnelijk mee, frank en op den man af, „dat hij zich in den Amsteldam vestigde, omdat Brussel hem niets dan narigheid opleverde en omdat hij een uitwijzing voorkomen wilde." „Boy" zei hij charmant in de telefoon, met een verre stem, die zeer gerust klonk, „dat is een daad nog vóór ik iets had beloofd en u iets had gevraagd. Ik vraag u nog niets. Tot ziens." Toen ik hem vroeg wat dan wel de zin was van zijn „mededeeling" lachte hij gul. — „Het komt me overbodig voor mij uit een land te zetten, dat ik verlaten heb. En liefst kreeg ik geen uitwijzingsdiploma. Ik ben weg. Ik wil uw opwerping voorkomen, dat ik terugkeeren zal. Ik ben met pak en zak verhuisd. Om elders, laat ik zeggen een „ander" leven te beproeven. Besluit daaruit al wat gij wilt en al wat u lief is. Da-ag!"

Slechts achteraf vond ik zijn coup de théatre een geheel natuurlijke afwikkeling van de feiten