is toegevoegd aan uw favorieten.

De koets

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekomen voor hun club, collegie of sociëteit een zilveren medaille van mijn huis en hier is ze. Zeg me alleen maar, wat ik er in moet laten graveeren. De gouden bezoekers ontvangen mijnentwege het goud, en naar ik hoop mag ik ook nog beleven, dat goud uit te reiken."

Zie, dat is pas een ware hengelaarswaard. Dat is er een, die weet dat in hun clublokaal een mooie prijzenkast hangt met een fluweelen achterwand. En op dien achterwand is altijd nog plaats voor een mooie medaille.

„Griffel er dan in, Johan," zegt de voorzitter nadenkend: „Aan de Sociëteit Van Getrouwe Hengelaren De Gebakkene Waterbaars, let er op gebakkene en niet gebakken, en verder wat je goeddunkt. Nou weet je meteen onzen naam voluit."

„Mooi, heeren. Wijders komt daarin te staan: Geschonken door Het Wapen van Benschop, bij het vijf en twintigste bezoek aan het vischrijke water van den Polsbroekerdam. Een heele mondvol, maar ik heb een kundig graveur, die eet uit de hand en knapt zulksoort zaakjes fijn voor me op. En thans wensch ik den heeren een smakelijken maaltijd. Kan moeder laten opdoen?"

„Wis en donders niet, Johan! Wat dacht je van ons? Dat we ondankbare hengelaren waren?!" barscht de voorzitter. „Neen, we zijn getrouwe hengelaren, dat staat in onzen naam en in ons statuut. We zijn daarnevens dankbare hengelaren wel te verstaan en daarom offreer ik, uit pure dankbaarheid voor het zeer gewaardeerd geschenk, een rondje met den kastelein incluis."

„Dank u, heeren, maar mag het mijnentwege dan ditmaal cognac zijn?"