is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, want die lui waren immers toch al weg, maar de gevangene hield zich aan zijn woord. En toen het half uur naar beider meening verstreken was, knielde de gevallen staatsman naast zijn heer en gebieder neer en maakte, al ging het met zijn zwakke vingers heel moeilijk, de touwen van de handen los.

Nu kon de commandant zich verder zelf wel redden. Toen hij zich de voeten vrij had gemaakt, en moeilijk overeind gekomen was, zei hij: „Je had me wat eerder moeten losmaken. Ik had de wachts bevrijd. En we zouden ze nog wel gekregen hebben, of mijn naam is geen commandant meer. Man, ik heb je eens gezegd, dat jij een dominee had moeten worden. Maar ik geloof, dat je nog beter als soldaat was geweest, want je woord is wet voor je. Zoo'n mensch als jij bent, heb ik nog nooit gezien. Je bent te goed voor deze wereld. In elk geval ben je te goed geweest voor al dien vuilen politieken rommel rond den koning. En als jij het zoo verstaat, dat de Heer in den Hemel er een eind aan gemaakt heeft, zoodat je weer kan ademen in zuivere lucht, dan kan ik je gelijk geven. Maar ik moet er dan ook bij zeggen, dat het een heel rare manier geweest is om iemand van de politieke vuiligheid af te helpen. Maar hoe het ook zij, ik beschouw me in het vervolg als je knecht. Je hebt maar over me te gebieden, want je zult nooit wat doen dat verkeerd is. Alleen heb ik een verzoek aan je: zeg mijn wijf niks, want voor haar schaam ik me, voor jou niet. Jij mag het wel weten, dat ik een stommeling ben, een hondsvot, een "

„Houd maar op, commandant. Ga nu eerst de gevangenen bevrijden. En als ik je een goeden raad geven mag, vertel die lui dan niet meer dan ze al weten."

Hij liep heen, zoo gauw hij maar kon. Maar dat was niet heel vlug. De twee vogels zaten nog gevangen. De commandant maakte de deur open, en riep: „Wat mankeert jullie? Moet er geen wacht buiten de poort betrokken worden? Hoe komt die deur op slot aan den buitenkant?"