is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat maakt U van uw leven?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT MAAKT U VAN UW LEVEN?

men zich nog de functie van het bewustzijn voorstellen, de weerkaatsing van de buitenwereld in onze binnenwereld.

De dingen buiten ons zouden ons totaal onbekend blijven, als we geen zintuigen bezaten. Zonder zien, horen, voelen, proeven en ruiken zouden we niets weten van de buitenwereld. De zintuigen zijn vensters, waardoor de waargenomen dingen binnentreden. De reconstructie, binnen in ons, van wat buiten bestaat, heeft men de naam bewustzijn gegeven.

Dat bewustzijn is geen mand, waarin de waarnemingen verzameld worden, maar een levende kracht. Het bewustzijn is meer dan een magazijn, het is een functie. Het vergelijkt. Het is een ijkingsinstituut. De waarnemingen worden geijkt. Waarmede worden ze vergeleken, wat is de maat, waarmee het bewustzijn meet ? Er bestaan 3 maten: ten eerste wordt onderzocht, of de waarneming ons aangenaam is; ten tweede wordt vastgesteld of de waarneming juist is; ten derde, of de waarneming logisch is. In het eerste geval wordt bij elke waarneming gevraagd: „vind ik het aangenaam ?" Dat heet beoordeling volgens het „Lustprinzip". In het tweede geval is de vraag: „heb ik wel juist waargenomen?" Dat is een controle door herhaling van de waarneming, het vergelijken van waarnemingen onderling, volgens het „Realitatsprinzip", het principe van de realiteit. In het derde geval gaat het om de vraag: „hoe is de logische samenhang van al die dingen ?" — Dat lijkt gecompliceerd, maar is in de grond van de zaak zeer eenvoudig en u weet het al lang, alleen hebt u het nooit van die kant bekeken. Stel we zien de volle maan opgaan. Volgens het „Lustprinzip" vragen we dan: „Is dat niet mooi en vredig?" — Volgens het realiteitsprincipe vragen we: „Is de maan nu heus wel vol ? Is de kleur niet eigenaardig rood ? Hoe lang duurt het, voor de hele maan boven de horizon staat ?" — Volgens het logische principe vragen we: „Wat beweegt nu eigenlijk: de aarde of de maan?" We zien in onze