is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorhistorische mens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van deze voorwerpen zij in aansluiting hierbij nog even opgemerkt, dat de aurignaceense- óf niet of slechts op eenvoudige wijze (maar soms daarom toch niet minder expressief) *) versiercj; eerst in het magdalenien bereikten de ornamentaties hun hoogtepunt van ontwikkeling.

Behalve dergelijke natuurgetrouwe tekeningen en graveringen kent men uit die tijden, zogenaamde geometrische figuren, welke voornamelijk op commandostaven in speerspitsen ingekrast zijn. Allerhande geometrische tekeningen treft men er aan, zoals b.v. cirkelvormige ornamenten, spiralen, driehoekige merktekens, lijn en slangvormige (of sinusoïde) figuren. Eén der eerste vondsten op dit gebied is die uit het Keszlerloch; de hier gevonden speerspitsen vertonen vaak ingesneden kruisen en driehoeken en wel in zulk een karakteristiek „Gestalt", dat wij naar analogie van hetgeen wij bij recente primitieven aantreffen, hierin niets anders zien kunnen dan eigendoms- of herkenningstekenen van den eigenaar.

Volgens Bölsche gelden het „eingeritzte Dreieck oder Kreuz, drei Dreiecke oder 4 Dreiecke, 2 Kreuze übereinander oder nebeneinander, als Symbol für den Namen eines Mannes." „Diese Leute," zo vervolgt hij zijn gedachtengang, „die doch wohl ganz bestimmt schon eine Sprache hatten, besaszen ebenso sicher Namen, Personennamen wie Namen der Dinge, Namen für das Renntier, dasWildpferd, die Sonne, den See, den Speer und das Steinmesser. Wenn nun gelegentlich in die Bequemlichkeit solcher Merkzeichen auch so ein Ritzzeichen sich algemein im Stamme einbürgerte für solche Allgemeinnamen, ein festes symbolisches Zeichen für Renntier, eines für die Sonne und den See? Man fühlt, dasz in dieser Linie die Schrift erfunden werden musste."

Inderdaad is het zeer zeker niet onmogelijk, dat successievelijk uit al die tekens tenslotte het schrift zich zal openbaren, doch voorzichtigheid tot concluderen is hier toch geboden! Beschouwt men in aansluiting hierbij alle schrift als een oorspronkelijke betrekking tot het magische, dan mag men (hoewel met enige reserve) de merk-

1) Hiermee doel ik op de prachtige ingegroefde dierfiguren uit het aurignacien van Creswell (Engeland).