is toegevoegd aan uw favorieten.

Publiciteitsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de taalbarrière met in de gelegenheid is kennis te nemen van de ontwikkeling elders. Vandaar, dat de Engelse pers tot op de huidige dag veel meer een eigen karakter heeft gehouden dan elders het geval is. The Times, in hart en nieren traditioneel en conservatief, houdt nog vait aan allerlei methoden van berichtgeving, van opmaken van het blad, van indeling, die bijna overal elders zijn losgelaten en gemoderniseerd. Volkomen begrijpelijk is het dan ook, dat de pers in Engeland nog veel meer gezag en aanzien bij de bevolking heeft dan elders het geval is. Zij is voor den gemiddelden Engelsman maar al te dikwijls de enige bron van zijn kennis omtrent alle wereldgebeuren. Nergens heeft de pers nog zó veel invloed op de „publieke opinie", kan zij zo sterk de publieke stemming vormen als in Engeland. Het sterk nationalistische karakter is daarbij van zeer veel betekenis.

Fouten en deugden heeft in onze ogen de Engelse pers in sterke mate. Haar fout is haar beperktheid tot alles wat Engels is en tot hetgeen den Engelsman direct raakt. Wat daar buiten valt, wordt met weinig aandacht behandeld.

In de laatste jaren heeft de Engelse pers wel de invloed der veramerikanisering ondergaan, vooral wat de exploitatie betreft, maar opmerkelijk blijft toch, dat zij het oude karakter toch heeft weten te bewaren.

Scherp steekt de Engelse pers af bij de Franse. Er is in de Franse veel groter verscheidenheid van persorganen. De wijze van exploitatie heeft daarop waarschijnlijk veel invloed gehad. De straatverkoop, de voortdurende uitgifte van nieuwe edities, waarin het nieuwe dikwijls moeilijk is te vinden, de weinige advertenties, het voor een goed deel ontbreken van een groep vaste abonné's, al deze omstandigheden hebben de samenstelling van de krant sterk beïnvloed. De Fransman leest niet rustig zijn lijfblad; hij leest telkens weer wat anders, grijpt naar het sensationele