is toegevoegd aan je favorieten.

Tusschen potten en pannen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dacht aan zijn vrouw, die, toen hij geestdriftig over hun nieuwen tuin verteld had, dadelijk een domper vond. Boomen maakten het huis vochtig, dat was zoo slecht voor haar rheumatiek en het gaf zoo’n rommel, al die bladeren in het najaar 1

„Heerlijk”, vond Lot en zij snoof eens diep de pittige najaarslucht op.

„Een echte pastorie, vindt U niet? Ik zou hem zoo uit een heele reeks huizen gehaald hebben. Echt een huis om gezellig te maken.”

Binnen gekomen, kwam hen een geur van versche kalk en nieuwe verf tegemoet. De gang stond propvol met kisten en koffers, het was er een chaos.

„Wat zeg je daar wel van,” vroeg Dominee lachend, „Geen kleinigheid, hè?”

„Nu, we zullen vanmiddag maar dadelijk flink aanpakken, vindt U niet en bij één kamer tegelijk, dat schiet het vlugste op. Is de werkster er al? Die kan dan de meubels boenen en schoonmaken, terwijl wij bijv. eerst de kasten inruimen. U hebt natuurlijk bendes boeken?”

„Ja, dat is best. Het meisje is in de keuken. Ik heb gezegd, dat zij voor een twaalfuurtje moest zorgen, zoo goed en zoo kwaad als het ging.”

„Ik zal maar eens gaan kijken en mag ik het huis verkennen ?”

„Ja gerust, ga je gang, je doet nu maar net of je thuis bent,” zei Dominee hartelijk. „De keuken is daar, naast de trap. Ik ga eens even bij den electricien kijken, die is in de eetkamer bezig.”

Lot opende de aangeduide deur en vond tegenover