is toegevoegd aan je favorieten.

Tusschen potten en pannen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja, dat is wel zoo, maar als je de kans kreeg, sprak je natuurlijk Hollandsch; Mademoiselle was zoo goedig. Stom, achteraf beschouwd, hè? Nu ja, ze zullen me wel snappen en Mijnheer Blankenbergh verstaat toch zeker nog wel Hollandsch?”

„Ja, dat denk ik ook wel, maar zorg maar, dat je een aardig mondje Fransch kent als je terug komt. Dat is de hoofdreden, waarom Vader je laat gaan. Ga nu eerst aan dien brief beginnen, Lot, toe nu, anders wordt het steeds uitgesteld.”

Met een Fransche dictionnaire gewapend, toog Lot aan den arbeid. Brr, dat viel nog niets mee en een tijdlang stond er niets dan „Chère Madame”. Wacht, een idee. Zij zou eerst een Hollandsch kladje maken en het dan vertalen.

„Lukt het?” en Moeder keek eens over haar schouder.

„Oh lieverd, ik werk in het zweet mijns aanschijnsl Enfin, twaalf maanden van zalig nietsdoen zullen mijn deel worden.”

„Nu, maar je gaat er niet met je handen over elkaar zitten, hoor Lotte. Ik zal wat gezellige handwerkjes voor je koopen en je breit maar eens wat voor Keesje en de peuters van Corrie.”

„Ach Moeke-Moek, maak je nu geen kopzorgen. Ik wed, dat ik daar niet eens tijd voor heb. We zullen het druk genoeg hebben met tennissen, zwemmen en uitgaan. Ik hoop, dat Germaine van wandelen houdt. Ik las in dat boek „Le Dauphiné”, dat het er schitterend isl

Wat een beuldige naam — Germaine —. Als het