is toegevoegd aan je favorieten.

De snoek van Ventje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HEER BOT WERPT EEN BALLETJE OP

beseffen, dat het optreden en het verhaal van den man op z'n minst genomen eenigszins zonderling was. Hij nam zich echter voor zich niet in de zaak te mengen, in dezen fanatieken strijd tusschen twee partijen, die elk voor zich zijn voordeel zocht en besloot alleen te luisteren.

Het was Bot, die opnieuw het woord nam.

,,Ja, het zal alleen van u afhangen," vervolgde hij, opnieuw een blik op zijn horloge werpend, alsof hij erge haast had. „Hoe beter uw snoek tot zijn recht komt, hoe hooger het bedrag zal zijn, dat u voor het dier zult kunnen maken. Daarom adviseer ik u den snoek van zolder te halen en hem een ander bassin tot tijdelijke woonplaats te verschaffen dan dat b a d."

Ventje keek verbaasd.

En zijn echtgenoote, die onmiddellijk aan haar serretje dacht, schrok hevig.

„Is dat bad soms niet goed genoeg?” vroeg het heertje.

Bot glimlachte. En het was dat telkens verschijnende lachje, dat Luuk steeds weer ergerde. Het was een glimlach vol sluwheid.

„Neen, dat bad is niet goed genoeg," sprak de man. „Voor u misschien wel, maar voor een man als mijn opdrachtgever is een dergelijke verblijfplaats voor zoo'n kostbaren snoek een bespotting. Daarom raad ik u aan, het dier voor een paar dagen in een glazen bassin of iets dergelijks over te brengen. Een glazen bassin in den trant van de bassins die in het Aquarium van „Artis” ingebouwd zijn. Mij dunkt, dat zoo iets wel te huur zal zijn."

„Dat zal schatten kosten," merkte mevrouw op en

5*

S