is toegevoegd aan je favorieten.

Barta en de blokhut

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SERIE: „DE VIER JAARGETIJDEN”

Prijs: In prachtband • ^ ƒ1.20

Ingenaaid in gekleurd omslag . . a ƒ 0.75

MEISJESBOEKEN (Leeftijd 8-12 jaar)

JET EN WIEP NAAR SCHIPHOL, d. J. H. Brinkgreve-Entrop Geïllustreerd door Miep de Feijter

Cewoonlijk leefde Jet bij het oogenblik. Ze was zóó’n zieltje-zonder-zorg en door haar grappen en malle uitvallen maakte ze moeder en Wiep vaak aan ’t lachen. Deze twee hadden dat wel noodig doordat vader naar Zuid-Afrika was vertrokken om daar te trachten een nieuw bestaan te vinden. Hoe dat alles reilt en zeilt en welke rol Schiphol en de vliegtuigen in het verhaal spelen, zullen de lezers wel ervaren.

CERRIE EN JUUL EN ’T BUITENKIND, door A. Gass-Van der Hoop Geïllustr. door Nans van Leeuwen

Cerrie heeft Juul tot vriendin en de meisjes ziin weer het middelpunt van een heel

clubje. Het milieu wordt levendig Descnreven; juui is mei kwaad, maar Cerrie, verwend en neigend tot jalousie, veroorzaakt soms onprettige gebeurtenissen. Nu komt daar plotseling een derde bij, een nichtje uit Gelderland, dat in haar geboorteplaats, de H.B.S. niet kon afloopen, omdat haar vader zijn betrekking verloren had, en die nu bii Cerrie in huis komt. Ze heeft een flink karakter en na veel lief en leed wordt Truida als vriendin in den kring opgenomen.

MARLEENTJE, door Elisabeth Stelli. Geïllustr. door Nans van Leeuwen

Marleentje zit in de eerste klas van de H.B.S. Nu moet je niet denken allemaal schoolverhalen te krijgen. Een enkele maal hoor je daarvan, b.v. als die nieuwe leerares komt. Daar is Marleentje in den beginne goede maatjes mee. En dan die geschiedenis met dat horloge. Het was toch niet aardig van haar, dat ze het stilletjes droeg; gelukkig bleek later dat er nog een goede zijde aan was. Maar nu zeggen wij er niets meer over, het is veel aardiger als je het zelf leest!

UITGAVEN GEBR. KLUITMAN — ALKMAAR