is toegevoegd aan je favorieten.

In en om "De Klaproos"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIII

DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE. —

GOED NIEUWS VOOR HET GEZIN SNIJDERS.

Met rinkelend geweld werd het eerste busje uit» gestort op de tafel.

„Nee,” berispte vader, toen Oets vingers een greep deden tussen de dubbeltjes en kwartjes, om mee te helpen, „dat is werk voor grote mensen, Oet. Wat zegt u er van, dokter 1”

„Ik ben het volkomen met u eens, mijnheer Bek» kers,” meende deze lachend, „en als ik u dus helpen kan, dan graag ...”

Keurig netjes werden nu de geldstukken gerang» schikt... guldens bij guldens, kwartjes bij kwartjes, en zo verder... daarna werd alles bij elkaar opge» teld, èn... „negentien gulden vijftien!” riep vader verheugd. ..Dat is prachtig... ’s kijken, van wie is dit busje geweest? Aha... Liesje en Puck. Nou... kranig, hoor kinderen!”

„Verder!” drongen Bietje en Oetje bijna tegelijk aan, „toe nou, Paps, verder!”

„Hoor me die ongeduldige dochters eens aan! Nou ... ’s even zien, hier heb ik het busje van Tineke.”

Wéér rinkelden de geldstukken op het tafelblad, maar ditmaal was de berg nog aanzienlijk groter.

De kinderen juichten van opwinding.

Vlug werden de muntjes weer gerangschikt en...

„Acht»en»twintig gulden vijf»en*dertig cent!” was het resultaat, dat vader stralend meedeelde.