is toegevoegd aan je favorieten.

De vallei van de mist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onaanzienlijke personen wijdt. Niemand, die ’n kameeldrijver zou verdenken van zo’n eigenaardige diefstal, ’t stelen van ’n eeuwenoude scarabé. En dan dat voortdurende nachtelijke gooien met modderklonten. Dat was natuurlijk om de dieren te verzwakken en dood te maken. Als dat boze plan gelukt was, had Oom Karei z’n onderzoek naar de Vallei van de Mist lang moeten uitstellen, want de Oasebewoners verkopen hun kamelen niet.

’t Is Henk niet volkomen duidelijk, maar hij gaat toch enig verband zien tussen al deze ongewone dingen.

„Is ’t moeilijk om draadloze telegrafie te leren, Doctor?” vraagt hij.

„Zoals ik je zei, ’t eist oefening, voor je er handig in bent. Maar je hebt de hele dag niets te doen, dus als je wil, zal ik ’t je leren. Dan kan je met je Oom van gedachten wisselen.”

„Heeft Oom dan zo’n toestel?”

„Neen, maar de Sheik heeft er één en één van z’n knechten kan je telegram naar je Oom brengen en omgekeerd zal de Sheik de telegrammen van je Oom overseinen.”

„Maar is dit niet van den Sheik teveel gevergd, Doctor?”

„Maak je daarover maar niet ongerust. De Sheik en ik zijn oude vrienden. Dit klinkt ’n beetje ongelooflijk, want Mohammed Mawhub is ’n fanatieke Senoesiër en ik niet. Hij is ’n geleerde, ’n dichter, ’n onderzoeker en ik heb vele malen ’t geluk gehad hem van dienst te kunnen zijn, daarom doet hij mij ook elk mogelijk genoegen. Ofschoon hij tot vandaag toe alle pogingen in ’t werk stelt om mij tot z’n uiterst orthodox Mahommedanisme over te halen, zal hij nooit daarin slagen, maar, we blijven de beste vrienden van de wereld.”

„Ik zal graag leren telegraferen, Doctor.”

„Goed, vanavond om te beginnen. Laat ik niet vergeten om je te zeggen, dat ik vanmorgen van je Oom hoorde, dat Ahmed bij hem blijft. De gids was juist op ’t punt om te vertrekken, toen mijn bericht kwam, dat jij en Selim veilig in de Vallei van de Mist waren aangeland.”

„Hebt u Oom getelegrafeerd, dat ik in de Vallei van de Mist was?”