is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen van Jan Valentijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE FRED AVIATEUR WERD.

„Alle duivels,” zei Bram. „Heeft hij dat gestolen?”

„Ja,” zei Fred. „Je zult Mr. Spears eens hooren, als hij het verneemt. Dat model is zijn eigen uitvinding en het was juist een kleine copie van de motoren,. die hij in zijn plane’s bouwt.”

Mr. Spears was ten zeerste verontwaardigd, toen hij den volgenden morgen hoorde, wat er gebeurd was. Hij prees zijn Hollandsche monteurs voor hun doortastendheid en moed en liet in het volgende oogenblik zijn chef, Mr. George Black, ontbieden.

Mr. Black, die tot op dat oogenblik nog niets van het gebeurde had gehoord, luisterde met klimmende belangstelling naar het verhaal van zijn patroon.

„En zoo,” besloot de fabrikant, „hebben wij het aan onze jonge Hollandsche vrienden te danken, dat de diefstal nog bijtijds ontdekt is. We hebben tenminste nu eenig idee, op welke wijze het model verdwenen is.”

„Welzoo,” zei Mr. Black, „dus die nieuwe jonge monteurs waren in het midden van den nacht op de been?”

„Ja, zij beweren, dat zij niet slapen konden van de hitte.”

„Och kom, Mr. Spears, gelooft u dat werkelijk?”

„Mr. Black, wat bedoelt u?”

„Ik bedoel, dat ik er niets van geloof. Ik ben van meening, dat deze twee snaken zelf een hand in het spel hebben en uw model hebben gestolen met medewerking van een handlanger. We moeten nu zien uit te vinden, wie deze derde persoon is.”

„Mr. Black, meent u inderdaad, dat deze jonge