is toegevoegd aan je favorieten.

Nienke van Hichtum vertelt weer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HARP VAN DAGDA

I.

„Tovermuziek der Dromen” zacht, lieflijk en troostend. En al de

vrouwen der Fomorians, die deze muziek vernamen, bogen weldra haar hoofd en zonken weg in een zalige sluimering; de kleine kinderen kropen op den schoot hunner moeders, de oude mannen knikkebolden en de jonge strijders zonken achterover in hun zetels en sloten de ogen;

de een na den ander viel in een diepen slaap

Toen nam de Dagda zijn toverharp, stil kroop hij weg met zijn drie krijgslieden en samen keerden ze terug naar hun eigen woonsteden.

Vrij naar het Engels van S. Cone Bryant.