is toegevoegd aan je favorieten.

Nienke van Hichtum vertelt weer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GBACE DARLING.

Op den vijfden September 1838 zeilde het stoomschip „Forfarschire” uit van Huil, met bestemming naar Dundee. Er waren veertig passagiers aan boord.

Het schip was nog maar acht jaar oud en de kapitein, John Humble, stond bekend als een uitstekend zeeman. Toch hadden enkele passagiers al dadelijk een voorgevoel, alsof er iets niet in orde was.

Bij kalm weer verliet de „Forfarschire” de haven, maar reeds den volgenden dag stak er een storm op, die langzamerhand overging in een orkaan.

En op den zevenden September — dus twee dagen nadat de boot in zee was gestoken, zagen de opvarenden van een sloep uit Montrose in de verte een kleine boot, hevig worstelend tegen wind en golven, ’t Gelukte den mannen van Montrose, hoewel met grote moeite, in den nog steeds woedenden storm, de boot te bereiken en de negen mannen, die zich daarin bevonden, het leven te redden. Deze negen vertelden hun, dat zij de enige geredden waren van het ongelukkige schip „Forfarschire”, dat schipbreuk had geleden op de rotsen van Longstone, een van de dichtbij de kust van Northumberland gelegen Fameeilanden.

’t Was een droef verhaal dat ze te vertellen hadden van de vele levens, die verloren waren gegaan door de zorgeloosheid der eigenaars van het schip.

Toen ze nog niet ver in zee waren, bleek het namelijk al, dat een van de ketels lekte, maar de kapitein weigerde naar Huil terug te keren om dien te laten herstellen.

De pompen werden dus te werk gesteld om den ketel weer te vullen, terwijl het schip langzaam zijn weg vervolgde.

Maar weldra begon ’t harder te waaien en hoe meer het schip door de golven heen en weer werd gezweept, des te erger werd het lekken.

Weldra kwam men dan ook tot de ontdekking, dat er niet alleen in dien enen ketel gaten waren, maar ook in twee andere.

Twee mannen werden dadelijk aan ’t werk gezet om de pompen voortdurend in beweging te houden, en ook enkele passagiers boden zich aan om mee te helpen,