is toegevoegd aan je favorieten.

Cootje zet zich schrap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cootje zet zich schrap

Hij vond die jongemeisjes een leuke afleiding voor zijn hoofd vol zorgen, nadat hij een heelen dag op reis was geweest en de kosten er nog niet eens goed had uitgehaald. En Jouk had dat ook wijselijk voorzien.

„Maar ik heb één voorwaarde," had hij quasi-ernstig tegen Cootje gezegd, toen hij hoorde van de komende logeerpartij en ze hem netjes bedankte, dat ze haar vriendinnetje mocht meebrengen, „Jouk en ik wenschen in het bezit te worden gesteld van een paar kaarten eerste rang voor die poppenkasterij van jullie, net zoo mooi als voor de diverse ouwelui op Zondagmiddag. Dat komt ons van rechtswege toe, schoonzuster. Ik heb nu eenmaal niet veel ver~ trouwen in je tooneelspeelstersbloed en wil me daarvan nu eens op mijn gemak overtuigen. Dus, voor» zitster, penningmeesteres of wat voor hoogwaardigheidbekleedster je bent, je hebt er voor te zorgen. Uitvluchten worden niet aangenomen, desnoods verschaf ik me met geweld toegang/' en strijdlustig stroopte hij zijn mouwen al op.

Lachend had Cootje hem beloofd, dat hij desnoods naast den rector mocht zitten, maar Han beweerde toen opeens heel kleintjes:

„Je schijnt me voor Methusalem aan te zien, maar zoover sta ik nog niet van de schoolwereld af, dat ik zooiets een genoegen kan vinden/' en Jouk plaagde:

„Een oud-Burgerscholier als Han voelt zich niet op zijn gemak naast een Latijn- en Grieksch spuitend geleerde! Dat is Abracadabra voor hem, hè Han?"

Later alleen met zijn vrouw had Han ernstig gezegd: