is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX. MARS.

Het karakter van Mars.

MARS (Ares) de zoon van Jupiter en Juno, was de Oorlogsgod, de personificatie van de booze, bewolkte lucht, en hoewel hij slechts weinig in Griekenland vereerd werd, was hij één der voornaamste Romeinsche goden. Volgens de mythe heeft hij het levenslicht aanschouwd in Thracië, een land, bekend om zijn ruwe stormen en zijn oorlogzuchtig volk.

„De jonge Mars, in 't bergenrijke Thracië geboren,

Drukte in de hard bevroren sneeuw zijn diepe sporen." Statius.

Daar hij nooit verzadigd was van strijd en bloedvergieten, verkoos die godheid het oorlogsgekletter boven alle andere muziek, en vond hij geen bezigheid zóózeer in overeenstemming met zijn aanleg als de vermoeienissen en de gevaren van den oorlog. Van hem verwachtte men nooit lieve, vriendelijke daden; nooit werden liefderijke gebeden tot hem opgezonden, en de ouden gevoelden voor hem geen liefde, maar integendeel rilden zij van vrees als zijn naam genoemd werd.

Mars werd meestal voorgesteld, bedekt met een schitterende wapenrusting, een gepluimden helm op zijn trotsch, jong hoofd, een opgeheven speer in de gespierde hand, en een prachtig bewerkt schild in de andere; hij wordt dus afgebeeld, op ieder oogenblik gereed met een vijand te strijden.

Zijn metgezellen, of, zooals sommigen zeggen, zijn kinderen, sympathiseerden oprecht met zijn twistzieke liefhebberijen, en verheugden er zich in, zijn leiding te volgen. Het waren Eris (de Tweedracht), Phobos (de Vlucht), Metus (de Vrees), Deimos (de Ontzetting) en Pallor (de Schrik).

Bellona, of Enyo, de godin van den oorlog, vergezelde hem eveneens, mende zijn wagen, weerde gevaarlijke aanvallen af en waakte in het algemeen over zijn veiligheid. Mars en Bellona werden daarom te zamen vereerd in den-