is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen Leeuw en de Sphinx, en uit den onbewolkten hemel schoot hij plotseling en onverwacht neer op het gevleugelde monster, welks heete adem en groote kracht niets konden baten; immers na een langdurigen strijd overwonnen Bellerophon en Pegasus, en lag het monster levenloos op den met bloed gedrenkten grond.

Nadat Bellerophon die dappere daad had volbracht, keerde hij naar Iobates terug, om hem den goeden uitslag der onderneming mede te deelen; doch hoewel de koning hartelijk blijde was te weten, dat de Chimaera gedood was, vond hij het zeer onaangenaam, dat Bellerophon ongedeerd teruggekomen was, en verzon hij een ander plan, om zich van hem te ontdoen.

Daarom zond hij hem weg om de Amazonen te bevechten ; maar geholpen door de goden versloeg hij die oorlogzuchtige vrouwen en keerde hij naar Lycië terug, waar hij na aan een hinderlaag, door den koning gelegd om hem te dooden, te zijn ontkomen, aan het hof terugkeerde.

Het feit, dat Bellerophon zoo herhaaldelijk en ter nauwer nood aan een zekeren dood was ontsnapt, overtuigde Iobates, dat de jongeling onder de bijzondere bescherming der goden stond; en dit bracht den koning er toe, niet alleen verdere pogingen om hem te dooden, achterwege te laten, maar ook den jongen held zijn dochter ten huwelijk te geven.

De val van Bellerophon.

Nadat Bellerophon zijn dierbaarste wenschen had vervuld gezien, zou hij zich nu rustig hebben kunnen vestigen; maar zijn hoofd was geheel op hol gebracht door de vele hooge vluchten, die hij op den rug van Pegasus had ondernomen, en aangemoedigd door de walgelijke vleierij van zijn hovelingen, verbeeldde hij zich, dat hij de gelijke was van de onsterfelijke goden, en wilde hij ze in hunhemelsch verblijf opzoeken.