is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en menschen met schrik vervulden, totdat zij ten slotte verslagen werden door de onfeilbare pijlen der zon.

Pan, Aeolus, zijn talrijk kroost en de Harpijen waren eveneens godheden van den wind, die bij de Grieken nooit geheel hun oorspronkelijk karakter verloren, en daarom alleen als personificaties der elementen werden vereerd.

Mythen van de Onderwereld.

Er is reeds voldoende op gewezen, dat de droogte, xle duisternis en de onderwereld verpersoonlijkt worden door Python, de Hydra, Geryones, de Gorgonen, de Graien, den Minotaurus, de Sphinx, de Chimaera enz.; maar hoofdzakelijk worden zij voorgesteld door Cerberus (den grimmigen driekoppigen bewaker der onderwereld) en Pluto (of Aïdes), wiens naam beteekent ,,de schenker van rijkdom" of ,,de ongeziene", die hebzuchtig alles naar beneden in zijn rijk haalde en ze nooit uit zijn greep losliet.

Dit is de natuurkundige verklaring der verschillende poëtische mythen, die de stapelplaats vormen derclassieke literatuur, en die een bron van bezieling zijn geweest voor dichters en kunstenaars van alle eeuwen.