is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pius; waakte over 's menschen gezondheid, 52.

Hylas. Jongeling, door Hercules geliefd ; gestolen door de waternimfen, 245.

Hymen. God van het huwelijk; dienaar van Venus, 91.

Hymettus. Berg in Attica, 77.

Hyperboreërs. Volk ten noorden van Oceanus, een deugdzaam ras, 4.

Hyperboreïsche bergen. De bergen, die het land der Hyperboreërs van Thracië scheiden, 197.

Hyperion. De Titan, die belast was met de zorg over den zonnewagen, 6, 8, xi.

Hypermnestra. Dochter van Danaüs, redt haar echtgenoot, 152.

I

Iapetus. Eén der Titanen; vader van Prometheus, 6, 15, 210.

Iapis. Heelmeester, door Aeneas geraadpleegd; geneest Aeneas met behulp van Venus, 346.

Iasius. Dezelfde als Iasion; vader van Atalanta, 252, 335.

Ibycus. Door de Furiën gewroken, 149; de moordenaars van, 150.

Icarus. Zoon van Daedalus; viel in de Icarische Zee, 234.

Ida. a. Berg op Creta, 10; b. Berg in de nabijheid van Troje, 294.

Idas. Een sterveling, gunsteling van Neptunus; schaakt Marpessa, 140, 141.

IJzeren Eeuw. Vierde en laatste tijdperk vóór den Zondvloed, 24.

Ilia. a. Eén der Titaniden; dochter van Uranus en Gaea, 6. b. Priesteres van Vesta; vrouw van Mars; moeder van Romulus en Remus, 126, 347.

Ilias. Heldendicht van Homerus over den Trojaanschen oorlog, 295, 301.

Inachus. Riviergod (vader van Io), 120, 121.

Indië. Bezoek van Bacchus aan, 160.

Ino. Dezelfde als Leucothea; tweede vrouw van Athamas; dochter van Cadmus en Harmonia, 159, 243; beteekenis, 365-

Io. Maagd, door Jupiter bemind; in een koe veranderd, 119—121; beteekenis, 357,370.

Iobates. Koning van Lycië; wien de gezegelde brief werd overhandigd, door Bellerophon overgebracht, 266, 269.

Iolaüs. Vriend van Hercules; hielp de Hydra dooden, 202.

Iolcus. Koninkrijk van Aeson en Jason; door Pelias in bezit genomen, 241.

Iole. Maagd, door Hercules bemind, 216; beteekenis, 362,365.

Ion. Kleinzoon van Hellen; stamvader van het Ionische ras, 27.

Ionische Zee. Zee ten westen van Griekenland, naar Io genoemd, 122.

Iphigenia. Dochter van Agamemnon; geofferd aan Diana, 289; door Orestes gevonden, 308.

Iris (de Regenboog). Dienares van Juno, 40, 301, 343.

Ismarus. Stad in Thracië, door Ulysses geplunderd, 309.

Ismene. Dochter van Oedipus en Jocasto, 261; sterft van verdriet, 265.

Isthmische Spelen. Spelen om de vier jaar ter eere van Neptunus te Corinthe gevierd, 143.

Italië. Saturnus trekt zich terug naar, 12,24 ; standbeelden van Juno, 41; Neptunus vereerd in, 143; Ceres keert terug naar, 173 ; tempel van Vesta in, 182; Janus, koning van, 187.