is toegevoegd aan je favorieten.

Bobbie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En vóór de verwonderde Bobbie iets tegen kon zeggen, was ze al op een stoel geduwd en zat ze met een klein kind op baar knie.

ik begon ze. maar de vrouw

legde haar ineens het zwijgen op, — haar verzoekend om niet te praten, maar het kind tot bedaren te brengen.

Dit duurde wel eenigen tijd, en toen de „kleine" in slaap was gevallen, had Bobbie bij zichzelve uitgemaakt, dat dit misschien nog wel het beste voor haar was.

Toen de vrouw, juffrouw Wilkes, haar te woord kon staan, legde zij haar uit, dat ze niet van het verhuurkantoor was gekomen. Ze zocht echter wel een dienst en voor twaalf stuivers in de week zou ze het doen, als juffrouw Wilkes haar wilde nemen.

„Weet je met kinderen om te gaan?" informeerde de vrouw, terwijl ze de nette schoentjes en zwarte kousen', met eenig wantrouwen aanzag. De jurk, ofschoon van goede kwaliteit stof, zat rol met vruchtenvlekken en was ook nogal gescheurd.

BOBBIK.

6