It nye Testamint ut it Gryksk oerzet yn it Frysk fen G.A. Wunkes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar