Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven; de tochten naar Kapoel en Tonkil hebben daarom weinig indruk op mij gemaakt; ik hoorde alleen, dat het dreggen nu eens goed gelukte en dan weer mislukte en op veel bezwaren stuitte, door de buitengewoon sterke getijstroomen. Want de Soeloe-Archipel ligt als het ware op een landrug, die de enorm diepe Celebes Zee van de niet minder diepe Soeloe Zee scheidt. Bij kentering van het tij stroomt uit de eene zee in de andere, het oppervlakkige water tusschen de eilanden door met gedruisch en hooge golfvorming.

Ook de Celebes Zee was ons ongunstig; zij was heel woelig, er heerschte echte westmoesson en een korte, akelige deining, die iedereen vermoeide, maakte het werken met de fijne instrumenten heel bezwaarlijk, ja bijna onmogelijk. Wij hadden allerlei ongelukken; de sluitnetten wilden niet werken, de loodingsdraad liep af, voordat het lood grond gevonden had, want bij vergissing was de trommel, waarop bij den aanvang der reis 6000 M. pianodraad gezeten had, doch waarvan wij reeds heel wat verloren hadden, in plaats van dien met 9000 M. in de Leblanc loodmachine geplaatst. Iedereen was dan ook blij toen de kust van Celebes in zicht kwam; ik niet het minst; maar als ik aan die dagen terugdenk, denk ik tegelijk met een dankbaar hart aan onzen vriendelijken, zorgzamen doctor, die mij en trouwens allen anderen, die zijn hulp vereischten, met zooveel toewijding hielp.

Het bleek bij het naderen van Celebes, dat de stroom Ons tien mijl om de Oost had gezet; wij moesten terugstoomen om Kwandang te bereiken en in het gezicht van de baai van dien naam werd de dreg uitgezet. „Ieder houdt zijn hart vast, dat er weer wat gebeuren zal" zeide VERSLUYS tegen mij in het voorbijgaan. Dit keer liep het dreggen zonder ongelukken af; er kwam zelfs een mooie buit boven, die een kleine vergoeding was voor de vele doorgestane teleurstellingen.

Te Kwandang moest de Siboga op een boot der Paket-

Sluiten