Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat™::, x^JZlsirwandeIden Gisser ^

geen atol is Fen t ? maar toch waarschijnlijk

^« ^0^^°™^ « eenJomeen lagune van een atT^t 1™ Ved °P verbinding met de zee , ' 7J eb droogloopt en over wier

mei ae zee een lange brug eeslapen ;c t-w i ^ • maakt een indruk van welvaart- hff ^ pIaatsJe

houder *2ïïn^r£ïï£ hand;' drii"CT- De P» hier gehouden wordt ™ parad.jsvogelhuiden, die

kostten. Ik onchTat den " 2° St"kS t0e» '*>

Waigeoe, en ^^^^J^^TT"*1 °P jachtwetten al zullen J11'0ïer de a««kondigde, beperkende

wijderde " * ~ *

Tegenover Gisser ligt het eiland r V tusschen deze beide JLh Ceram-laut; in de straat

lag, liep WrL^^ftL~ °°k de Sib«ga geankerd de heeren, die die" avlnd n ' een/eweldi^ stroom,- en waren gaan kijken hadd, Arabischen goochelaar

te komen. Te 2* r?te °m -der aan boord

ons den volgenden dTL , deepte de ^omsloep

neel wat ze'emaïcha? Zr IdtgTm" *f ^ ~ ~ langs zij te komen, want het eene oZ mÏT °nge,ukken gespannen kabel achter de stooXD die ^ ^ een hooge golf Getornd. / u!T , P' d,e vo°r ons uit tegen vlet opdiepondPer ons we" 7^"^ tUde d& op de stoom^loepl:;^2 £ *e ^„7 ^ te bonzen niet geheel buitengesloten wS^Ü

Sluiten