Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem! ovSltXen'e nStUUm; *** * *

van tulband een zwaLrh "^°k; ^ het h°°fd bÜ gouden ornamenten ZS7n 2 h°°{d?0ek> wa^aan kleine

Augustus met vladen en m°rgenuren van den sisten

naar het rif bij ^^ ^/^d *^^»g VersIuvs f .ente aan he^trand ^3^1 ^ f°SS1'elen in het 8* duidelijke versteeningen Zl ?W deze niet overherkennen en vermeldt in rbu7 en S Belemnieten te Poozen aan de Maatscnaooii te l J ^ hij bii ^^henkundig Onderzoek in f/lT beVOrdering ^ het Natuurden en laten op de hotte ZTf™* °m haar van ons Dit fót werd door Profl ' ! ï° °°k deze f°SsieIe"-

geoloog in zijn jongst verschel' ^T^" Oostenrijkschen aangehaald, en toen n^Z 'dM Antlitz der Erde" vertoefde, van Dr. Verbeek j» \ * ju,'St te Bl"'tenzorg een brief de juistheid de£nl ' ^ profl wlc«mann if genoemde gLrd?^,^™^* bevestigd, reisde

«elen te vinden, die du deli k , ^ ^ gelukte fosop Misool voo^m^^^^Jm^ate

gesteenten, die een geheel ntl , 1 maar °°k oudere verleden van den ArSpd ^P"" °P het Verre

^?<2S^Jr£Lder Sib°ga aanl£iding t0t -n de geologie aan het licht I zcVZT^ VOOr tevreden zijn met de vruchten ^ mag Dn v*™lvys morgen van 3. August i8qo T °P den voegen

van het faUJc^-taii^^Laï^^0 °P °mmezrjde

vonden werden, mag ikdTl^ merkwaardige fossielen gein 4> werkpakje en een v^aneblik V°°rle^en. Huysmans ^---d^^^^at op den

s«-c uer xagen te geven.

Sluiten