Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Des avonds kwam de posthouder bij ons eten, en haalde zijn hart op om de wederwaardigheden, die hij in dit afgelegen hoekje beleefd had, eens te kunnen vertellen. Weber vroeg naar wallace en de posthouder verzekerde, dat de bevolking van Wanoembai zich den geleerde nog best herinnerde ; en, zoo al doorpratende, kwam de heer ernsen op zijn strubbelingen met de zeeroovers te spreken, die hier vroeger vrij geregeld kwamen rooven en plunderen. Nog in 1892 waren zij in 85 prauwen en prauwtjes van den Achterwal komen aanzetten en had hij een regulairen zeeslag met hen geleverd. De Boegineezen en Makassaren, te Dobbo aanwezig, hadden den posthouder geholpen, die zijn geweren en lilla's, bij gebrek aan kogels, met ijzeren bouten, stukken ketting, in een woord met alles, waarmede men maar schieten kon, geladen had, „en", zeide de posthouder, „op honderd-vijftig pas begonnen wij ze uit te roeien". Toen er één prauw gezonken en eenige Aroeneezen gesneuveld waren, hadden de twistzoeders zich terug getrokken, die opgehitst waren door een hunner landgenooten, welke in alle kampongs gepredikt had, dat de Papoea's alle vreemdelingen vermoorden en den posthouder verjagen moesten; als dat volbracht was, zouden de voorvaderen weder opstaan en in het leven terugkeeren. Geheel ongegrond leek ons de haat der Papoea's tegen de vreemdelingen niet, want uit verdere verhalen van den posthouder bleek, dat de Cerammers er zich geregeld op toelegden om de kinderen der Papoea's te rooven. In de sero's — dat zijn lange, van af het strand in zee gebouwde gangen van bamboe en riet, die in een soort fuik eindigen, waar de visch wel in maar niet meer uit kan zwemmen — der Papoea's, hangen de Cerammers allerlei kleine snuisterijen of lekkernijen op, als zij met hunne prauwen langs de kust varen. Wanneer nu langs het strand spelende kinderen deze heerlijkheden zien en uit de sero's plukken willen, schieten de Cerammers, die zich schuilgehouden hebben, toe, slepen de kinderen op hun prauwen en maken, dat

Sluiten