Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ontvluchten, blijken van opgewondenheid gaven zij nog niet. Het krijgshaftig voorkomen der naakte Alfoeren maakte daarentegen des te gunstiger indruk. Met zijn werpspies trof de Alfoer een vogel in de vlucht, een visch in het water; ook de boog scheen in zijn hand een geducht wapen te zijn; en dat hij het hakmes, thans zoo vreedzaam in zijn smallen gordel van boombast hangende, meesterlijk wist te hanteeren, kon ieder getuigen, die hem te voet het hert had zien narennen, inhalen en de pezen doorkappen.

Naar het oordeel der autoriteiten moest allereerst het eiland Amboina weer onderworpen worden; want zelfs op verschillende plaatsen van Hitoe, het noordelijk deel des eilands had men de vaan des oproers opgestoken, het bestuur en de bezetting verjaagd of afgemaakt, en de posten verwoest of nauw ingesloten. Daarna zou Haroeko en Saparoea aan de beurt komen. Matulesia kon dus nog voortgaan met zijn dynastie te bevestigen, zijn land te

Sluiten