Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mend assistent-resident liet hem evenwel weten, dat de omstandigheden der arrestatie van Pion-liem-tjie nauwkeurig bij het bestuur bekend waren, en dat de voorwaarden zijner vrijheid onveranderlijk dezelfde bleven: aanwijzing van het verblijf der hoofden van het drie-vingeren-verbond.

De waarnemend resident was middelerwijl op den 2isten Juni naar Singkawang vertrokken, 16 arrestanten onder geleide mede nemende, die, door gebrek aan localiteit te Montrado, op eerstgenoemde plaats beter bewaakt konden worden.

De toenemende invloed der Sam-tjam-foei werd zichtbaar onder de mijnarbeiders, die hier en daar wegliepen, terwijl sommige mijnvereenigingen zich eensklaps geheel oplosten. In het distrikt Larah was het aantal neophyten nog grooter. De lauthay's werden als de belhamels gedoodverfd. De civiele gezaghebber van Larah, hiervan niet onwetend, moest de grootste waakzaamheid in acht nemen.

Den 23sten begaf de waarnemend assistent-resident zich naar Pakoenam en vond aldaar den luitenant Phaff met zijn detachement in een bamboe-loods gehuisvest. Ook hier regelde hij de dienst van de patrouilles der Dajaks in de omliggende wouden, en liet twee vrienden van Piong-liem-tjie gevangen nemen, waarvan de een des nachts door den dunnen wand der kazerne wist te ontsnappen. De ander, den volgenden dag onder geleide naar Montrado gebracht, wierp zich van de leuninglooze brug over de SoengiRaya in den snelvlietenden stroom en ontkwam insgelijks, niettegenstaande hem eenige kogels achterna gezonden werden. Zich veertien dagen later in den kampong wagende om zijn goed te halen, viel hij wederom in de handen der politie.

Ook Eng-fan werd in de nabijheid van Pakoenam, tegelijk met een anderen Chinees gearresteerd en naar Montrado gebracht. De argwaan omtrent de eerlijkheid zijner bedoelingen opgewekt bij den

Sluiten