Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tochtelijk ijveraar der Sam-tjam-foei bekend stond, maar nu genegen scheen om voor een handvol gouds een even hartstochtelijk dienaar van het gouvernement te worden. Hij kon de plaats aanwijzen, waar het gevaarlijk twintigtal, gewapend met blanke-of vuurwapens zich verborg. De eedgenooten lagen in het woud van Sjep-eng-fong kiem-sin. Overdag werd dat bewaakt door een keten van schildwachten, in een grooten cirkel, op hoog uitstekende boomen geposteerd; bij nacht beschermd door dichter bijgetrokken wachten. Het huis, dat hun tot verblijf diende, was van achteren open en. ingericht om, bij overvallen, de vlucht in de wildernis gemakkelijk te maken.

Op staande voet neemt de waarnemend assistent-resident het besluit om het rooversnest nog dien nacht te overvallen. Hij vraagt een detachement van 30 man met een officier van den militairen kommandant, en zendt dat zoo stil en ongemerkt mogelijk, drie aan drie, langs verschillende wegen, uit de Thang naar het Tepaykong-huis op den weg van Pangkallang-Batoe, hetgeen het verenigingspunt zal zijn, en alwaar ook een vijftigtal Dajaks samentreffen, om op marsch behulpzaam te zijn met wegen-kappen en koeliediensten te verrichtten. De tweede luitenant Bols kommandeert het: detachement. Vier madureesche soldaten zijn als gewone Maleiers

verkleed en slechts met krissen gewapend.

Een half uur na middernacht komt de kapitein Verspijck op de verzamelplaats; hij heeft zijn tolk Eng-fan en den gids Eng-njiensin bij zich; de twee laatsten worden aan de zorg der vier verkleede Madureezen toevertrouwd. De kapitein der genie Egter van Wissekerke, en die der artillerie de Mol van Otterloo voegen zich,

uit belangstelling, bij den aanvoerder.

Men formeert een voorwacht, waarbij de gids geplaatst wordt * hij verneemt, dat bij de geringste poging tot vluchten de krissen hem zullen doorboren. Eng-fan volgt met den hoofdtroep, en.

Sluiten