Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schepsel lachen en schreien, drinken, springen en dansen op kommando; hij liet de oude acrobatische poses aannemen, zich uitkleeden zelfs, als Kloek — die verklaarde nu genoeg te weten wat latta was — haar dat niet belet had.

Omstreeks één uur zat men nog aan tafel, en had de resident een flesch stuk geslagen op het hoofd van zijn trouwen lijfjongen. Hij vertelde nu hoe hij zijn eerste vrouw had „klein gekregen."

„Zij had een tachtig duizend gulden meegebracht; zeker een aardig sommetje! maar zij liet er zich te veel op voorstaan. Als ik een huisjongen iets gelastte, en mevrouw was boos, dan verweet zij mij dat het haar jongen was. Gaf ik een order aan den tuinjongen, dan gaf mevrouw contraorder, omdat het haar tuinjongen was. Wilde ik de paarden voor den wagen laten spannen, dan waren het haar paarden, haar wagen, en zóó voorts. Daar moest een einde aan komen. Den volgenden dag kwam het mevrouw in het hoofd een grooten rit te doen. Ik ging gedwee mede; maar toen we vier palen van huis waren, liet ik halt houden, sprong uit den wagen, haalde twee pistolen voor den dag, schoot „mevrouws paarden" voor den kop, wenschte mevrouw verder een pleizierigen rit en wandelde alleen terug.

„Na dat lesje sprak ze nooit meer van iets dat haar toe kwam. Ik had er echter nog genoeg mede te stellen, want ze had ondragelijke tingka's (kuren), en die moesten er uit.

„Bij mijn chef, de president van de Wees- en Boedelkamer, zou een groote partij zijn; acht dagen te voren waren de invitaties rondgestuurd. Op den dag der partij kreeg mevrouw het in 't hoofd om te huis te willen blijven. Ik hield haar voor oogen, dat nu zij eens aangenomen had, zij ook verplicht was te gaan.

„„Tramau, zei ze, ik wil niet, heb geen lust.""

„„Hoor eens, vrouwtje! lust of niet, gij moet nu gaan. Laat Lavia u maar eens netjes kappen van daag.""

Sluiten