Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond. Het geldt hier leven of dood; de staar-oogende blikken toonen, dat beide al hunne krachten inspannen. Verspijck, die den strijd van slechts weinige seconden gezien heeft en toegesprongen is, brengt den Bandjerees een slag over den schedel toe; de vijand, nog altijd op zijne knieën, slingert zijn breed slagzwaard naar den officier, (die er echter met een wonde aan het scheenbeen afkwam) en stort toen dood neder.

De verschillende gevechten op te noemen, die plaats vonden in de 10 minuten die de strijd duurde, is onmogelijk. Menig heldhaftig feit bleef onopgemerkt voor de aanvoerders.

Eindelijk lagen alle vijanden dood of stervende ter aarde.

De vier vrouwen, die gedurende den strijd waren binnen gebleven, wekten het medelijden op van den luitenant Verspijck. Om voor te komen dat de soldaten haar kwaad zouden doen, en tevens om te beletten dat zij in huis zouden dringen, plaatste hij een inlandsch fuselier bij de deur op post, om haar te beschermen. Dit gedaan zijnde, begaf de nieuw opgetreden kommandant zich naar de gewonden.

Van Emde was, ofschoon hij veel bloed had verloren, nog in leven, en verzocht om zoo spoedig mogelijk getransporteerd te worden.

Een hoornblazer en een inlandsch fuselier waren gesneuveld, terwijl nog acht andere manschappen min of meer zwaar gewond waren.

Een enkele blik op de lijken der zonen en volgelingen van Abdhoellah toonde maar al te zeer hoe verwoed de strijd was geweest, hoeveel bloed er gestroomd had. Niets gaf echter een duidelijker denkbeeld van den wanhopenden kamp der onzen, dan de in zwijm liggende mandor der bannelingen, die zijn tegenstanders nog steeds in zijne ijzeren vuist hield geklemd. Eerst nadat men hem had bijgebracht, liet hij dien arm los, en toen bleek het dat hij

Sluiten