Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, „beroerd, zoo'n jong jog nog pas drie-entwintig goddank maar, ongetrouwd schiet een

beetje op, kind ik heb geen tijd."

Duizehg ging ze naar de slaapkamer, legde znn kleeren klaar, wisselde de knoopen in zijn jas met bevende vingers.

Vermoord Een koelie-aanval Daar was het: de

eerste assistentenmoord, dien ze meemaakte! Dus vanmorgen, toen ze Bobbie baadde of toen ze zich kleedde

toen werd daar een jonge hollandsche jongen afgemaakt

.... doodgestoken afgeslacht en niemand wist er

van, behalve de koelie's Toen zij Bobbie zijn pap gaf....

of toen Frank naar huis kwam om te ontbijten en m

dien tijd in dienzelfden tijd, lag daar ergens in de rubbertuinen die vermoorde jongen

„Kom, Marianke " haastte Frank. Ze schrok op.

"ik ben bijna klaar I zei ze zacht.

En dan moet je, als ik weg ben, direct beginnen met pakken, kind.... We zijn overgeplaatst naar Boekit-

Pandjang, in de afdeeling van Johansen Morgen ochtend

om zes uur komen de vrachtauto's voor om de boel te verhuizen, dan moet alles klaar zijn om opgeladen te worden,

denk je daar aan? Het spijt me, dat ik je niet helpen

kan, maar ik kom zoo gauw mogelijk terug 1

„Frank!!...."

Bleek leunde Marian tegen den wand.

„Ja, wat is er? " *j

lij jij in de plaats van Johansen?....

„Ja, wat zou dat?...." „Met dezelfde koelie's? 1

„Ach god, jaI Wat dóet dat er nou toe ?! De moordenaar is gepakt! En koelie's zijn koelie's! Het had net zoo goed hier kunnen gebeuren I Het is toch een regelmatig voorkomend verschijnsel! Dat is nu eenmaal het risico van

het baantje ,

Maar nu komen wij tenminste ook een beetje in de bewoonde wereld. Voor mij is het prettig ik krijg hierdoor een tapafdeeling dat is met zulk zwaar werk

en weer eens iets anders!"

Tranen sprongen in haar oogen, heet en overvloedig. In

een mist zag ze de kamer de meubels het bedje van

Bobbie

Een snik kwam droog uit haar keel.

Sluiten