Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reuzenmuur, in plaats van in het open veld — een wel van doodsverachting getuigenden, maar voor zijn land en zijn zaak zoo nutteloozen dood te zoeken — toen ons gelast werd met den grootsten spoed op te rukken. Toen speelde zich weer een tooneel af als het vorige; thans goldt het den vorst van Pametjoetan, die met eenzelfde gevolg en op gelijke wijze den dood vond. Bijna allen vielen onder het moordend granaatvuur. Ook hier zag ik de meest treffende bijzonderheden:

Zonder een zweem van angst naderden de Heden, of wel bleven op den weg staan, tot er een scherf of een kogel hen deed neervallen. Maar ook zag ik een vertwijfelde, fanatieke heldin, die met de lans vooruit op de infanterie instormde, hen achteruit drong en een kettingjongen bloedend aan het hoofd verwondde, tot een fuselier haar de bajonet in het lichaam plantte ...

Stil, zonder gezang als anders, keerde de troep na die overwinning huiswaarts ..."

„Stil, zonder gezang" wordt onze ziel, als wij van zulke dingen lezen, stil, niet alleen als we denken aan zulk .een arm onwetend en wonderlijk moedig volk, dat den dood ingaat als een geloofsheld — maar ook dan, als we meeleven met hen, wier plicht het nu eenmaal is zulke tooneelen niet alleen „te zien" maar „in het leven te roepen." Er moet iets gebroken zijn in het hart van den soldaat, die terugkeert van zulk een bloedbad, er is iets vaneengescheurd in de ziel van een fijnvoelend en beschaafd mensch als de schrijver van den brief ... en zooals hij zijn er zoovelen!

Dat er op vrouwen en kinderen geschoten wordt si een

Sluiten