Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sint-Nicolaasavond komt.

Hoe wonderlijk moet het zijn voor Hollandsche menschen zich dien 5den December te denken te midden eener zomersche omgeving, snikheet soms, daarbuiten onder de groene boomen en de blauwe lucht!

Zij zouden ook vreemd op kijken, als zij het gezellig huiselijk feest veranderd zagen in een soort carnaval, zooals op de groote Indische plaatsen het geval is — of in een danspartij, waaraan eerst een soort kinderfeest is vooraf gegaan. — Er zijn enkelen, daaronder hebben wij altijd behoord, die getracht hebben den Sint-Nicolaasavond altijd te vieren als in Holland .. . maar och, er ontbreekt zooveel aan! O, zeker, pakjes kan men maken, plagerijtjes klaar houden, verzen maken, de prikkelende lucht van „lak", (het roode stempel van echtheid) kan ook hier het huis vervullen, vóór de groote avond daar is, maar ik vraag U: „Waar is de voordeur, waaraan „heusch" gebeld wordt?"

Hier in Indië is geen voordeur, men staat dadelijk bij iemand in de voorgalerij, zegge ontvangkamer.

Hier in Indië brengt een welbekende huisjongen van een uwer vrienden een pak binnen en zegt op uw overbodige vraag van wie het is, lachend, dat Nonna Alida, of Nonna Bertha hem verboden heeft te zeggen, dat het van haar is!

Sluiten