Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ van het leven in de binnenlanden; Medan is anders dan Soerabaya, Celebes anders dan de Bataklanden, ja zelfs West-Java heel anders dan Oost-Java. Zelden heeft iemand al deze gebieden bezocht en zelden zal dus iemand in staat zijn betrouwbare inlichtingen te verstrekken aan allen die op het punt staan naar Indië te gaan.

„Neem vooral alles mee", zal de vrouw uit de binnenplaats zeggen, „want je kunt in Indië niets krijgen, en wat er is, is slecht en duur."

„Neem vooral niet meer mee dan het allernoodzakelijkste", zal de verlofgangster uit Soerabaya vertellen, „je hebt in Indië tegenwoordig de prachtigste winkels, en op Pasar Glap ben je nog goedkooper uit dan in Holland."

Het is dan ook niet onze bedoeling, in dit boek een reeks van scherp omlijnde inlichtingen over Indië te geven, die van iedereen en overal van dienst zullen zijn; er kunnen slechts enkele typen van menschen en enkele situaties van het Indische leven in geteekend worden, die evenmin als welke andere persoonlijke ervaring ook, als standaardtypen te beschouwen zijn met betrekking tot alle andere figuren en omstandigheden, maar die toch mogelijk zullen maken, soortgelijke situaties te herkennen en daardoor spoediger te begrijpen. Want het is bedroevend te bemert/ ken, hoe bitter weinig vele Hollandsche vrouwen, vooral in de steden, van Indië zien, eenvoudig omdat zij nooit ontdekt hebben, dat er iets te zien is.

De Hollandsche vrouwen in Indië, die na jaren nog een maleisch tegen de bedienden brabbelen in dezen trant: „Djongos, kassi 'es even een beetje ajer voor thee", vrou-

Sluiten