Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote plaats inneemt onder de bevolking vooral van de kleine en grootere steden op Java.

Zonder aarzelen kan gezegd worden, dat iemands verblijf in Indië, dat meestal de beste en vruchtbaarste jaren van het leven omvat mislukt is, wanneer men niet met een of meer van deze bevolkingsgroepen grondig kennis heeft gemaakt. De vruchtbaarste jaren, dat beteekent immers dat zij vrucht moeten afwerpen niet alleen voor eigen leven, hetzij materieel, hetzij geestelijk leven (want niemand leeft voor zichzelven alleen!), maar vruchten ook voor de wereld rondom, waarin wij geplaatst zijn. Ons leven in Indië verandert snel en veelvuldig, het loopt over talrijke standplaatsen en verschillende eilanden, zoodat een levenswerk van diepe en blijvende waarde zelden ons deel zal zyn, vooral niet wat de vrouwen betreft. Maar toch is het ook onder deze verzwarende omstandigheden mogelijk, dat aan het einde van iemands loopbaan in Indië wordt gezegd: haar levensweg teekent zich af als een lichtende hjn — zij het ook een dunne, voor de groote wereld nauwelijks zichtbare lichtlijn — over de eilanden van den Indischen archipel.

II - Geestelijk „afzakken"

Het zijn de slechtsten niet, die er bevreesd voor zijn om in Indië „af te zakken", en die niettemin na een korter of langer verblijf zichzelf moeten bekennen, dat ze toch „afgezakt" zijn. Want immers wie naar een lager niveau afglijdt, moet eerst een zekere hoogte bereikt hebben,

Sluiten