Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velures die zoo goedkoop wegging, of een stel portières of een schemerlamp; het bieden temidden der verhitte menigte is een opwindende sport. Men kan bieden met knipoogjes naar den venduhouder, zoodat niemand het ziet en de tegenpartij het gevoel heeft tegen een onzichtbare macht te strijden; dat verlamt zün energie en doet hem tenslotte het veld ruimen. Of men biedt juist met luide stem en een zegevierend gezicht, alsof men zeggen wil: Bied maar door, ik zal het nooit opgeven; ook dat werkt verlammend op de tegenpartij. Zoo kan men het in de kunst van op venduties bieden ver brengen.

Dit zijn de ochtend-amusementen, behalve dan het bij elkaar oploopen voor een kopje koffie en het laatste kottanieuws over echtscheidingen en tennisbaanruzies. Enkele ernstige vrouwen hebben daarom den stelregel: loop nooit in de ochtenduren bij vriendinnen aan, het is tijd verbeuzelen en leidt alleen tot kwaadsprekerij. Toch moet ik bekennen, dat ik veel aangename herinneringen dank aan de ochtenduren, waarop het naaiwerk bij elkaar gepakt werd, om bij een vriendin samen te werken en onderwijl te spreken over het verlangen naar Holland eerst, over de moeilijkheden met de kinderen later; ik geloof dat dit dikwijls beter is dan alleen te zitten tobben. En het is zeker wel de moeite waard eens te zeggen, hoeveel liefde en hartelijk meeleven men in Indië ondervindt van buurvrouwen en kennissen bij al die gelegenheden, waarbij men in Holland een Oma te hulp roept of een tante te logeeren vraagt; hoe bij ziekte van de huisvrouw altijd enkelen klaarstaan om de kinderen zoolang te herbergen en anderen zachte

Sluiten