Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keken verbaasd op. Waar was de beker dan? En toen moest het hooge woord eruit. De club, die op zwart zaad zat, had de trofee in het pandhuis gebracht, en nog niet in kunnen lossen!

Wie de honderden menschen ziet, die zich op de pasardagen voor elk pandhuis verdringen, wie de vreemdsoortige voorwerpen bekijkt op een pandhuisvendutie van oningeloste panden, moet wel een indruk krijgen van de centrale plaats die deze gouvernements-instelling in het leven der bevolking, inheemsche zoowel als Indo-Europeesche, inneemt.

III - Huwelijk

Even kronkelig als de wegen der economie van de bedienden, zijn voor ons de paden van hun huwelijksleven. Polygamie, hoewel door den Islam gesanctioneerd, komt practisch in deze kringen niet voor, behalve soms bij de chauffeurs, voor wie het vaak aangenaam is om in meer dan één plaats een vrouw en een onderdak te hebben, terwijl ze door hun tractement dat veel hooger is dan van de andere bedienden, ook tot een dergelijke luxe in staat worden gesteld.

Het ontbreken van meerdere vrouwen is echter nog volstrekt geen monogamie, in den zin van het zich houden aan één vrouw. Want niets belet een man om elke drie maanden een andere vrouw te nemen en de vorige te verstooten, evenmin als iets hem belet om daarna toch maar

Sluiten