Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was het saluut, schrijft mr. de Jonge, van Nederland aan Java en den Archipel gebracht, bij het eerste doordringen tot het verre Oosten; want voor het eerst gingen de Nederlanders na^r ëe door alle eeuwen heen begeerde Specerij-eilanden, en die ongelukkige eilandengroep stond andere meesters te ontvangen. Hadden slechts de nieuwe overheerschers vrede en beschaving mede aangevoerd; maar onwillekeurig rijst de herinnering in de gedachten, dat in dit gedeelte van den Archipel — met name de Banda-eilanden — eene zwarte bladzijde geschreven staat in de geschiedenis van Neerlands gezag in Indië. Helaas, «*£¥ wii er bij moeten voegen, eene bladzijde bezoedeld met een bloedvlek, door geen zeeën en geen eeuwen uit te wisschen!

Het smaldeel van Van Waerwijck, langs de Noordkust van Java zeilend, deed achtereenvolgens Jacatra, Toeban en JaratanGrissee aan en werd overal met vriendschap ontvangen.

Voor Arosbaja (Arisbaya) aan de Westkust van Madoera gekomen, moesten de onzen de wraak der inwoners ondervinden over den woesten aanslag door de schepelingen der eerste vloot aldaar volvoerd. De bemanning van drie naar den wal gezonden sloepen werd aangehouden en door den Vorst als losprijs het grootste stuk kanon geeischt. Eene poging om met geweld de gevangenen te verlossen mislukte. Twee sloepen sloegen in de branding om, waarbij 14 of 15 man het leven verloren en het getal der gevangenen nog vermeerderd werd. Eindelijk besloot men toe te geven aan 's Vorsten nieuwen eisch, en werden de gevangenen, ten getale van vijftig, losgelaten tegen een rantsoen van lakens en fluweel ter waarde van „ 2000 realen. Nu werd de reis met allen spoed voortgezet, en den 5den Maart het anker geworpen voor de ree van Hitoe op Amboina *). De Hitoeëezen waren genegen om handel te drij-

*) Het eiland Amboini (beter Ambon), ruim de helft zoo groot als de provincie Utrecht, wordt door eene diepgaande golf in twee schiereilanden gescheiden: Hitoe en Ley-Timor, door de smalle landengte van Bagoeala verbonden. De hoofdstad Ambon ligt aan de golf op het laatstgenoemde. De Ambonsche eilanden, zijnde Amboina en de drie Oeliasers, zijn het land der kruidnagelen, de laatste vooral, waar de boomen veel productiever zijn dan op Ambon. Pijnappel. Geographie van Nederlandsch-Indië.

Sluiten