Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gezin van Ds en Mevr. Krijger te Karoeni.

(Alleen de oudste dochter die in Nederland verblijft, ontbreekt).

DE ZENDING OP WEST-SOEMBA VAN 1913 TOT 1921.

MEER dan veertig jaar geleden was de aandacht en de hoop van de Gereformeerde Zending reeds op WestSoemba gevestigd als een geschikt terrein, om deu arbeid onder de eigenlijke bevolking van Soemba te beginnen. Want vóórdat nu vijf en twintig jaar geleden de thans feestvierende Kerken den Zendingsarbeid op Soemba overnamen, had de toenmalige Zending al ruim twintig jaar gewerkt onder de Savoeneesche kustbevolking van Midden- en Oost-Soemba en zij zou haar werk o zoo gaarne reeds lang tot de Soembaneezen in die omgeving hebben uitgebreid, maar tengevolge van de toen heerschende onordelijke toestanden waren de deuren daar nog hermetisch gesloten.

Het was toen, dat Zendeling Van Alphen het stoute plan opvatte, om een vestiging onder de Soembaneezen van West-Soemba te

Sluiten