Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de eerste dagen voelde Lien dit als een angstig iets ... de gedachte aan een aardbeving of een uitbarsting van den Merapi stond haar daarbij voor oogen. Maar ze wende er spoedig aan — genoot van de heerlijke, verfrisschende berglucht — de wandelingen die ze eiken dag deed, al waren die niet heel lang in het

begin. .

Het eten smaakte hen allen veel beter dan m de warmte het brood was veel smakelijker ... de boter was er met vloeibaar als ginds maar goed te smeren zooals in Hohand.

Lien vond wel dat ze 't eenzaam had de eerste dagen, maar ze troostte zich met de gedachte dat zij gemeten moest van de berglucht en weer gezond moest zien te worden. Dan zou immers het wederzien des te heerlijker zijn!

De kinderen kregen blosjes op de wangen. Ze speelden eiken dag in het grasveld voor het hotel en wandelden met Itjem die mee genoot van het prettig klimaat en in extaze was over de groote passeri) te Fort de Koek. Ze zat dan met Ineke bij zich op een matje in het gras en keek verwonderd, naar de eindelooze lange rij pedatti's*) die getrokken door een karbouw met een groote bel aan den hals, zich langs den weg voort bewogen.

Maar als 's avonds de donkerte was ingevallen ... de kinderen, shepen en Lien met een dikken mantel aan in een langen stoel zat te lezen, dan voelde Itjem zich eenzaam. De avonden waren soms heel koud. Zelfs in de dichte voorgalerij was het t oudje veel te kil. Weggedoken in een lange sarong, die ze geheel om zich heen geslagen had, zat ze roerloos voor zich uit te staren en zuchtte ze soms heel diep.

— Waarom zucht je? - vroeg Lien eens toen ze dat hoorde.

— Ach Itjem denkt: waar is mijn land nu? Ik zoo vèr weg van Tawa" waar ik geboren werd . . . Dan, Itjem, kijk naar de zon

ais het nacht wordt ... en denkt: daar hgt Mekka! - zei ze met een weemoedig lachje. .

— Zou je nog wel eens terug willen naar Java? — vroeg Lien.

— Als ik dood ga ... ik wil daar begraven worden, maar . . . ik ben arm en zal wel nooit geld hebben voor de reis terug. —

!) markt.

*) huifkarren.

Sluiten