is toegevoegd aan uw favorieten.

De burgemeester hulp-officier van Justitie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2.

Ontdekking op heeterdaad 77—78

a. De bevoegdheid tot aanhouding 78—711

b. Dc bevoegdheid tot inbeslagneming 79—83

c. De bevoegdheid tot binnentreden van woningen. 83—88

I. Wat heeft men onder ontdekking op heeterdaad

te verstaan 8^

II. Voorschriften die gelden bij ontdekking op

heeterdaad van elk strafbaar feit 89—95

III. Voorschriften die gelden bij ontdekking op heeterdaad van een strafbaar feit waartegen gevangenisstraf van 4 jaren of meer is bedreigd. . 95—96

a. Algemeene maatregelen 90—

b. Voorloopige aanhouding 08—102

1. Strafbare feiten waarvoor voorloopige aanhouding is toegelaten 102—113

2. Wat heelt men onder zwaar lichanielijk

letsel te verstaan 113—118

3. Gronden voor voorloopige aanhouding . . 118—124

c. Inbeslagneming van overtuigingstnkkon en huiszoeking 124 125

§ 3.

Plaatselijk Onderzoek.

I. Plaatselijk onderzoek bij misdrijven tegen het leven gericht.

A. Doodslag en moord 120—138

B. Kinderdoodslag en kindermoord 138—142

C. Verdrinking 142 143

II. Plaatselijk onderzoek bij misdrijven tegen den eigendom.

A. Diefstal, verduistering, afpersing 144—153

B. Brandstichting 1^3 1^®

DERDE AFDEELING.

Formulieren.

Proces-verbaal van de ontvangst eener klaehte bij

gemachtigde gedaan 159—160

» » in geval van doodslag of moord . 161—172

» » in geval van diefstal 173—181