is toegevoegd aan je favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds in haar loshangende manen gehuld, ging ze naast haar stiefmoeder zitten.

„U heeft toch geen heimwee ?"

„Neen, dat zou moeilijk kunnen, nu ik zoo gelukkig ben een thuis te hebben gevonden. Maar Vader is beneden in zijn kamer, en ik had zoo'n behoefte aan een praatje. Ik weet niet waarom, maar ik dacht dat jij dit 't best zoudt kunnen begrijpen en dan — er was ook iets waarover ik graag even met je praten zou."

„Wat dan?" vroeg Teddy, een beetje achterdochtig.

„In de eerste plaats over die bloemen. Ik kan me zoo goed voorstellen wat je moest voelen toen je ze op het portret bondt."

„Hoe meent u?" Teddy keek haar doordringend aan.

„Mijn eigen moeder stierf toen ik zeventien was, een jaar voor mijn vaders dood, en ik lag heel dikwijls 's nachts te schreien van angst dat hij weer zou trouwen."

„En u trouwde tóch met Vader," zei Tlieodora langzaam.

„Ja. Maar sedert dien tijd heb ik de zaken een beetje van den anderen kant leercn bekijken. Toch herinner ik me nog duidelijk hoe ik toen over een tweede huwelijk dacht, en ik kan me begrijpen, dat je mij als een