is toegevoegd aan uw favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beerde het nog eens en zwaaide den weg af, tot aan liet hek van de Farringtons, waar Will haar met gejuich begroette. Hij had zijn driewieler natuurlijk dadelijk kunnen berijden en met ongeduld den dag afgewacht, waarop hij met Teddy de wereld zou rondvliegen.

De dagen „holden" om, vond Teddy. In de heerlijke meizon gleden ze voort, te midden van al het teere, jonge, ontluikende leven. De wereld leek heel anders van de fiets af gezien, en 't kwam Teddy en Will voor dat de lente nog geen enkel jaar zoo mooi, de bloesems en blaadjes zoo friscli waren geweest. Gedurende een paar dagen sloeg dokter M'Alister William met eenige bezorgdheid gade, vreezende dat hij zich door zijn enthousiasme te ver zou laten voeren en zijn krachten overschatten, maar al heel gauw zag hij tot zijn groote geruststelling dat de gezonde, opwekkende inspanning hem evengoed als eiken anderen jongen bekwam, en dat hij in krachten toenam, naarmate zijn gezicht meer verbrandde.

Hugo moest in dien tijd een vernederende ziekte doormaken. Hij kreeg de mazelen. Van de M'Alisters was hij alleen als kind aan de besmetting ontkomen en nu, zestien jaar oud, en bijna zes voet lang. moest hij er zich nog aan onderwerpen. Erg