is toegevoegd aan uw favorieten.

Teddy's boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze haar broer trof en met hem naar het bergland reisde. Will stond haar aan 't hek na te wuiven ; toen stak hij langzaam het grasveld over naar het gat in de heg bij Teddy's boom.

Gedurende de eerstvolgende veertien dagen waren Teddy en hij met allerlei liefhebberijen in de weer ; en hun vrije tijd bleek nog veel te kort voor al 't geen ze zich hadden voorgesteld te doen. Op een stralenden Zondagmorgen in 't laatst van September zaten ze onder den ouden appelboom aan eentooneelstukje te werken, dat ze allang in hun hoofd hadden gehad, 't Zou met Kerstmis opgevoerd moeten worden en in de tooneelen die af waren, traden de drie oudste M'Alisters, Will en Archie op, die beloofd had voor de kerstdagen thuis te zullen wezen. De arbeid was strikt verdeeld. Will, beter op de hoogte van schouwburgzaken, gaf wijsheid over de inrichting van het tooneel ten beste en deed de intrige aan de hand, terwijl Teddy het geraamte opvulde en de ruw aangegeven omtrekken bedekte en verfraaide met schoonklinkende speeches, waarin ze nu en dan moest blijven steken om even op adem te komen.

„Sterf, snoodaard, sterf, en drink den beker der vergelding voor al uw zonden ! las ze. „Wat vind je daarvan, Will ?"