is toegevoegd aan je favorieten.

Gevleugelde daden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land en de Zwarte Zee, over Perzië, Hindoestan en de baai van Bengalen naar onze Oost. Wat? Subliem! Ja, daar trek jij noü malle gezichten bij! Hahai Zoo zeker as tweemaal twee vier krijgen we naast 'n spoorbrigade — wat 'n fameuze kerel, die Kuyper! — tientallen regimenten Vliegende kolonialen. Dan is 't uit in Atjeh, radikaal uit. Laten de vlerken maar in de bergen vluchten — wij vliegen boven de bergen en tracteeren ze op dynamiet-bommen! Omgekeerd: reken is an, denk is na, nee val me nou niet in de rede — omgekeerd, as de Duitschers voor de waterlinie liggen, zenden we op ons dooie gemak 'n draadloos telegram na Batavia en eer ze d'r op verdacht zijn, rukken onze Indische regimenten aan, door de lucht, in gesloten gelederen — door de lucht — door de goddelijke lucht,....

Z'n zienende oogen staarden in 't electrisch licht, z'n wangen plooiden zacht van glimlach.

„Pa," zeide Amélie bescheiden: „maar als de Atjehers en de Duitschers tegen dien tijd öök vliegen — wat dan?"

„Dan," zei Pieter Zwaluw; „dan krijg je in de wolken véld — nee, véld kun je dan niet meer zeggen — dan krijg je wölkslagen — zooals in de oude tijden man tegen man — de zware kanonnen moeten ze benejen laten en met 'n geweer doe