is toegevoegd aan uw favorieten.

Avonturen als straatmuzikant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tnP te soreken Oogenblikkelijk nam ik 'n zin uit een mijner Na^itlïeC&dj<?bij de tand, zette dien kloek aehte.ste vore»

pn 701 • « • J J

("Varia bene* Signora, è venna chioccare 10 son. ^ * v»

— ^Non capisco," (ik versta u niet), antwoordde de vriendelijke

dami zal wel uitkomen,-dacht ik; 'k versta het zelf ook niet.

Maar hardop zei ik:

Parlate dialeta Napolitana, Signorar

— "nö," antwoordde zij, en ik haalde de schouders op met een

ge^ar,Manis dvaousPpoumveZ bien lire cela, n'est-ce pas? vroeg de dame 'verder, wijzende ^op het Italiaansche tractaatje.

Toén^knikte ze nog eens vriendelijk en ging 't huis binnen. Mocht deze brave dame het relaas onzer avonturen nog eens te lezen krijgen! dan hoop ik dat zij thans, ook uit naam van onze mede-zwervers", onzen dank wil aanvaarden voor haar goede bcdoeling en onze hulde voor 't nobele werk, waaraan zij zich blijk-

^Maar^zij heeft ons benauwde oogenblikken bezorgd...

in DEN MIDDAG.

t wp over tweeën in 't restaurant Konijnenburg op den „ooglijken S-d i» een geheide» hoekje - wnn. . =

SSdsbe'? ÏS3f ^ -

gehaald gemacht?" vroeg de waard, die ons tellen zag.

- ','ja, ja. 's Geht schon," knikten wij tevreden.

.. i

W ' * .

.Deutschers r

— „Napolitaner." . .

- "S^'S^ndo^Vtmonium. K.nn mann hier vicneicM spiele»^ ^ Van abend. Dan ist e, mehr volk Hier. Dan tanzen ze hier# , m »>

= ÏJÏ Sanfi-vÏÏÜ. Sie. Een

Pla^S!jawohl, macht nichts. Da können wir abwechslen. Und was

tafiiSfu4f,.S. kennen rund, rondgaan, bei de «hen.» _ "schön, machen wir. Wie spat soil mann da kommen. _ „Halftien, halfzehn "