is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het hol open gemooscht. Wat wil ik u daar veel van vertellen? Toen mijn vader zijn ongeluk zag werd hij droevig en spijtig zoodat hij zich van spijt aan een boom verhing. Alzoo bleef Bruin zijn voornemen verijdeld door mijne behendigheid.

En merkt nu mijn ongeval: Heere Isegrim en Bruin de smeerbalg, zetelen in hooge eere, openlijk bij den koning en Reinaert, de arme man, is nu de groote zondenbok. Zie, mijn eigen vader heb ik u overgeleverd om uw leven te redden; en mij zeil heb ik geslachtofferd! Zeg, waar zijn ze te zoeken die zulks voor hun koning over hebben?

HET VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. — HOE REINAERT VAN ZIJN MISDADEN DE KWIJTSCHELDINGE KRIJGT EN HOE HIJ DEN KONING MET LEUGENS BEDRIEGT. — —

E koning en de koninginne die waren er al op uit om hun voordeel te vinden in die zake. Zij leidden Reinaert buiten den raad en namen hem alleene, en vroegen hem dat hij zoo goed zou zijn om hen zijnen schat aan te wijzen waar hij ver¬

borgen was. En als Reinaert dat hoorde zegde hij:

— Dat ik zot ware, heer koning, ik zou u moeten mijn goed aanwijzen en gij doet mij hangen!

— Neen, Reinaert, sprak de koninginne, mijn heere zal u laten leven en zal u vriendelijk genade schenken en al zijne gramschap en verbolgenheid zal hij keeren in goedheid tot u en ge zult voortaan weer brave zijn

«en getrouwe.