is toegevoegd aan je favorieten.

De waarde der impressionistische schilderkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het karakter van de moraal bepaalt de hoogte van de ontwikkeling, welke eene kunst bereiken kan.

In de Oud-Grieksche beschaving was groote voorkeur voor den natuurvorm in zijne volmaaktheid; en deze voorkeur voor de volmaakte natuurlijkheid der vormen, viel van zelf samen met de synthetische beschouwing van den indruk, waardoor groote kunst met eeuwige waarheid ontstond.

In Japan daarentegen, de vormenvoorkeur onnatuurlijk zijnde, kon deze niet in harmonie komen met de synthetische beschouwing van den indruk. In de uitbeelding van de figuur is de Japansche kunst voor ieder, die het symbolisch karakter van den vorm niet kent, barbaarsch, en heeft deze disharmonie de ontwikkeling in den weg gestaan.

De moraal in Griekenland, de liefde voor de gezonde levenskracht, deed de liefde tot den volkomen natuurvorm ontstaan, die den kunstvorm tot hooger ontwikkeling bracht.

Deze verhouding was in Oud-Rome reeds minder gunstig, en heeft ook de Middeleeuwsche kunst in haren groei belemmerd.

In Italië, tijdens de Renaisance veranderde deze